เรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Slope ณ ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง
วันที่ประกาศผล
10 เมษายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • 1. บริษัท อินโปรเกรสซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,760,000.00
    เหตุผล : มีคุณมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด และเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • 1. บริษัท อินโปรเกรสซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,760,000.00
    เหตุผล : มีคุณมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด