เรื่อง : จัดหา และติดตั้งป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด สำหรับหอบังคับการบินเชียงราย และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน
วันที่ประกาศผล
26 เมษายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษีท ที.เอ.อิเล็กทริค (2013) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 261,000.00
    เหตุผล : ถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษีท ที.เอ.อิเล็กทริค (2013) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 261,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ