เรื่อง : ให้ดำเนินการจัดซื้อสายอากาศ จำนวน ๓ รายการ
วันที่ประกาศผล
12 พฤษภาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก บวท. ต้องการปรับปรุงข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ จึงขอยกเลิกการ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้