เรื่อง : จ้างบำรุงรักษาตุ้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ ERICSSON-LG รุ่น IPECS-CM
วันที่ประกาศผล
11 ธันวาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 6,048,208.04
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,328,500.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายเดียว