เรื่อง : จ้างจัดทำบ่อบาดาลและเดินท่อระบบน้ำบาดาล ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่ประกาศผล
18 พฤศจิกายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดมายื่นซองสอบราคาตามวันและเวลาที่ บวท. กำหนด