เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟ้าสำรอง จำนวน 3 รายการ
วันที่ประกาศผล
08 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
รายการที่ 3 Automatic Transfer Switch ขนาด 230 V. 3000 VA. จำนวน 19 ea. ไม่มีผู้เสนอเอกสารและราคาผ่าน
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท คอมมิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,880,525.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง Battery Charger ขนาด 24 Vdc 50 A จำนวน 19 ea.
 • 1. บริษัท คอมมิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,880,525.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง Battery Charger ขนาด 24 Vdc 50 A จำนวน 19 ea.
 • 2. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 1,473,925.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง Battery Charger ขนาด 24 Vdc 50 A จำนวน 19 ea.
 • 3.บริษัท พีเอ็น แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,093,990.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง Battery Charger ขนาด 24 Vdc 50 A จำนวน 19 ea.
 • 4. บริษัท คอมมิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 660,725.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง DC/AC Inverter ขนาด 24 Vdc 1500 W จำนวน 19 ea.
 • 5. บริษัท พีเอ็น แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 731,880.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง DC/AC Inverter ขนาด 24 Vdc 1500 W จำนวน 19 ea.
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
  เหตุผล : เอกสารไม่ครบถ้วน ในรายการ 1. ฺBattery Charger ขนาด 24 Vdc 50 A จำนวน 19 ea. 2. DC/AC Inverter ขนาด 24 Vdc 1500 W จำนวน 19 ea. 3. ไม่ได้ยื่นเสนอราคา Automatic Transfer Switch ขนาด 230 V. 3000 VA. จำนวน 19 ea.
 • 2. บริษัท คอมมิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
  เหตุผล : เสนอเอกสารไม่ครบถ้วน ในรายการ Automatic Transfer Switch ขนาด 230 V. 3000 VA. จำนวน 19 ea.
 • 3. บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด
  เหตุผล : เอกสารไม่ครบถ้วน
 • 4. บริษัท พีเอ็น แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด
  เหตุผล : เอกสารไม่ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • 1. บริษัท คอมมิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 660,725.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด DC/AC Inverter ขนาด 24 Vdc 1500 W จำนวน 19 ea.
 • 2. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 1,473,925.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด Battery Charger ขนาด 24 Vdc 50 A จำนวน 19 ea.