เรื่อง : จ้างบริการตัดหญ้า และดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ ประจำหอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร
วันที่ประกาศผล
30 สิงหาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นายสิทธิพงษ์ น้อยแผลง เสนอราคาที่ (บาท) 312,000.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • นายพินิจ รัมจวน
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายสิทธิพงษ์ น้อยแผลง เสนอราคาที่ (บาท) 300,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด