เรื่อง : จัดซื้อจอแสดงผลความละเอียด 2K x 2K จำนวน ๑๕ ชุด
วันที่ประกาศผล
15 พฤศจิกายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผ่านการคัดเลือกและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • คอมเพล็กซ์เทคโนโลยี เสนอราคาที่ (บาท) 6,219,375.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • ยิบอินซอย เสนอราคาที่ (บาท) 9,972,732.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • สามารถ ยู-ทรานส์ เสนอราคาที่ (บาท) 10,350,000.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • คอมเนท เสนอราคาที่ (บาท) 10,587,115.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • คอมเพล็กซ์เทคโนโลยี เสนอราคาที่ (บาท) 6,219,375.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด