เรื่อง : จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมข่ายสื่อสารดาวเทียม VSAT (Very Small Aperture) จำนวน 3 รายการ
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
-
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 8,392,545.00
    เหตุผล : -
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • -
    เหตุผล : -
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 7,999,855.00
    เหตุผล : -