เรื่อง : แลกเปลี่ยนอะไหล่ใบพัดอากาศยาน ยี่ห้อ Hartzell จำนวน ๒ ea. โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศผล
06 ธันวาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,575,475.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
 • 2. บริษัท ไฟร์ วิสดอม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,695,330.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,575,475.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาต่ำสุด