เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศฯ ประจำศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา จำนวน 2 คัน หอบังคับการบินบุรีรัมย์ จำนวน 1 คัน และหอบังคับการบินร้อยเอ็ด จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
วันที่ประกาศผล
16 กันยายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท นครโคราช จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,511,400.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท นครโคราช จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,511,400.00
    เหตุผล :