เรื่อง : ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air conditioner) ยี่ห้อ Canatal และ Stulz จำนวน ๓๕ เครื่อง แบบไม่รวมค่าอะไหล่ ระยะเวลา ๑ ปี (ให้บริการ ๓ เดือน/ครั้ง รวม ๔ ครั้ง/ปี) ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ, ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ประกาศผล
19 กันยายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ซินแทกซ์ เจเนอรัล กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 488,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 530,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท เอบิท มัลติซีสเต็ม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 509,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท ซีเอสพีเอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 309,800.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
 • หจก. เค.แอล. คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 595,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ซินแทกซ์ เจเนอรัล กรุ๊ป จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท เอบิท มัลติซีสเต็ม จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • หจก. เค.แอล. คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ซีเอสพีเอ็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 309,800.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด