เรื่อง : ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย จำนวน 330 ชุด
วันที่ประกาศผล
06 กันยายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก. เอ็นอีซี (ประเทศไทย) เสนอราคาที่ (บาท) 69,600,000.00
  เหตุผล : ต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก. ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี
  เหตุผล : สูงกว่า
 • บจก. เนร่า (ประเทศไทย)
  เหตุผล : สูงกว่า
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บจก. เอ็นอีซี (ประเทศไทย) เสนอราคาที่ (บาท) 69,600,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด