เรื่อง : จ้างบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP ของระบบงาน ERP สำหรับระบบงาน HRIS ระยะเวลา 2 ปีปฏิทิน
วันที่ประกาศผล
20 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผู้เสนอราคาถูกต้องรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 14,850,000.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ทีเอ็มซี อินทิเกรชั่น จำกัด
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 14,700,000.00
    เหตุผล :