เรื่อง : จ้างบริการตัดหญ้า ณ หอบังคับการบินน่าน และหอบังคับการบินเพชรบูรณ์ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี
วันที่ประกาศผล
18 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • นายวิรัช กงเกียน เสนอราคาที่ (บาท) 162,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • นายพูนผล ทาอินทร์ เสนอราคาที่ (บาท) 144,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • นายวิรัช กงเกียน เสนอราคาที่ (บาท) 162,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด หอ.เพชรบูรณ์
 • นายพูนผล ทาอินทร์ เสนอราคาที่ (บาท) 144,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด หอ.น่าน