เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และ โทรทัศน์แบบดิจิตอล และ ตู้เย็น
วันที่ประกาศผล
17 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • หจก. เค แอล คูลลิ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,074,160.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด