ต 1224/2559

เรื่อง : จัดซื้อพร้อมติดตั้งม่านม้วนทึบพร้อมระบบมอเตอร์ ณ ชั้น T5A อาคาร Control Tower ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ประกาศผล
09 กุมภาพันธ์ 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บจก.อัลตร้า สกรีน ซิสเทม เสนอราคาที่ (บาท) 320,028.44
    เหตุผล :