เรื่อง : จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ประปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ประกาศผล
26 มกราคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 224,292.00
  เหตุผล : เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
 • บริษัท พิษณุเวช จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 250,540.00
  เหตุผล : เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท พิษณุเวช จำกัด
  เหตุผล : เสนอราคาสูงกว่า
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 224,292.00
  เหตุผล : เสนอราคารายต่ำสุด