เรื่อง : ต่ออายุโปรแกรม Anti Virus MA Software จำนวน 101 Licenses
วันที่ประกาศผล
02 สิงหาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บ.จีเอเบิล จก. เสนอราคาที่ (บาท) 162,105.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บ.จีเอเบิล จก. เสนอราคาที่ (บาท) 162,105.00
    เหตุผล :
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง