เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบตู้ควบคุมระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 งาน
วันที่ประกาศผล
30 พฤศจิกายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของ บวท