เรื่อง : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
วันที่ประกาศผล
07 สิงหาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • 1. บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 4,682,000.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้องตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท คอมเนท จำกัด
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตาม บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 4,522,890.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง