เรื่อง : ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Network จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
11 กรกฎาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บจก. คอมเนท เสนอราคาที่ (บาท) 16,499,400.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • 2. บจก. สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง เสนอราคาที่ (บาท) 18,078,243.85
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • 3. บจม. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี เสนอราคาที่ (บาท) 19,452,600.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • 4. บจม. เอ็มเอฟอีซี เสนอราคาที่ (บาท) 19,690,400.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บจก. สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้เสนอรายต่ำสุด
 • 2. บจม. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้เสนอรายต่ำสุด
 • 3. บจม. เอ็มเอฟอีซี
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้เสนอรายต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บจก. คอมเนท เสนอราคาที่ (บาท) 16,499,400.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด