เรื่อง : อุปกรณ์สำหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
วันที่ประกาศผล
25 เมษายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีเอ็นโปร เสนอราคาที่ (บาท) 2,895,000.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • 2. บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,870,000.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติตรงตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีเอ็นโปร
  เหตุผล : ราคาสูง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,845,000.00
  เหตุผล : ราคาต่ำสุด