เรื่อง : เครื่องมือวัด Battery Analyzer ยี่ห้อ Midtronic จำนวน ๓ ชุด
วันที่ประกาศผล
06 มีนาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก. ยิบอินซอย เสนอราคาที่ (บาท) 497,871.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • บจก.พีอีซี (ทคโนโลยี) ประเทศไทย เสนอราคาที่ (บาท) 609,900.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก.พีอีซี (ทคโนโลยี) ประเทศไทย
  เหตุผล : เน่ื่องจากไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บจก. ยิบอินซอย เสนอราคาที่ (บาท) 497,871.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด