ศร.บภ 1.ส.001/2559

เรื่อง : จัดซื้อชุดเครื่องมือช่างพร้อมกระเป๋าสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (TOOL KIT) และจัดส่ง จำนวน ๓ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
21 พฤศจิกายน 2558
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 101,757.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 101,757.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด