เรื่อง : จ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM-200 /NOVEC 1230/CO2/N2) ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
18 พฤษภาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท เฟรนด์ชิพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  เหตุผล : ไม่แนบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอข้อ 2.7
 • 2. บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
  เหตุผล : ไม่แนบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอข้อ 2.7
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 849,152.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด