เรื่อง : จ้างบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ รยะเวลาการจ้าง 2 ปี
วันที่ประกาศผล
23 กรกฎาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามที่ บวท. กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 14,399,424.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามที่ บวท. กำหนด
 • บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 13,887,744.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามที่ บวท. กำหนด
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 14,968,137.65
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 13,887,744.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด