เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ Calibration System for Avionics Test Set จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งและฝึกอบรม
วันที่ประกาศผล
17 สิงหาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แอโร อินสตรูเมนท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 22,843,430.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำลำดับที่1
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท แอโร อินสตรูเมนท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 22,843,430.00
    เหตุผล : ราคาต่ำสุด