เรื่อง : จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นเวลา 2 ปี
วันที่ประกาศผล
05 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1.บริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,136,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 2.บริษัท ณัฐรดา แลนด์สเคป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,650,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 3.บริษัท ราชาโยค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,964,999.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 4.บริษัท อัล-อีมาน บิสซิเนส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,970,300.06
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1.บริษัท ณัฐรดา แลนด์สเคป จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 2.บริษัท ราชาโยค จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 3.บริษัท อัล-อีมาน บิสซิเนส จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,136,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด