เรื่อง : จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการ บ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบินตรัง ระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
07 พฤษภาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 903,936.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติครบถ้วน