เรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องยนต์ระดับ Hot Section (ตรวจห้องเผาไหม้) สำหรับเครื่องยนต์ Pratt&Whitney แบบ PT6A-60A จำนวน ๒ เครื่อง (s/n PCE PK1617 และ s/n PCE PK1618) ที่ติดตั้งบนอากาศยาน HS-PBN แบบ ON-WING
วันที่ประกาศผล
20 มิถุนายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 4,542,150.00
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ไม่มี
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 4,520,000.00
    เหตุผล : ราคาต่ำสุด รายเดียว