เรื่อง : ซื้อ Smart TV ขนาดไม่ต่ำกว่า55 นิ้ว 3 เครื่อง สำหรับห้องประชุมเล็ก ห้องพักผ่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และห้องศูนย์ประกอบการ
วันที่ประกาศผล
26 เมษายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 104,970.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการขอิงบริษัทฯ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 104,970.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการขอิงบริษัทฯ