เรื่อง : เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ๗ ขนาด ๑๑ เมกะเฮิรตซ์
วันที่ประกาศผล
22 เมษายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาขน) เสนอราคาที่ (บาท) 40,545,643.38
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 36,683,559.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ บวท.กำหนด