เรื่อง : จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ ชุด
วันที่ประกาศผล
29 มิถุนายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอคุณสมบัติทางเทคนิคไม่ถูกต้องตามที่ บวท. กำหนด