เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ จำนวน ๓ ชุด แบบซอฟเทนเนอร์ สำหรับหอผึ่งลมเย็น (COOLING TOWER)
วันที่ประกาศผล
24 เมษายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์ เทิร์นคีย์ เสนอราคาที่ (บาท) 1,647,800.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์ เทิร์นคีย์ เสนอราคาที่ (บาท) 1,600,000.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติทั่วไปและเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด