เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
08 พฤษภาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. นายอับดุล ทรงเลิศ เสนอราคาที่ (บาท) 1,241,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,308,490.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทย เทรด แอนด์ เซอร์วิส
  เหตุผล : ไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • 1. นายอับดุล ทรงเลิศ เสนอราคาที่ (บาท) 1,235,390.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด