เรื่อง : จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งออกกำลังกายแบบพื้นยางสังเคราะห์ ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่ประกาศผล
11 ตุลาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก.แวนเทจ แอสเสท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 4,193,210.00
  เหตุผล :
 • หจก.น้ำอิง เสนอราคาที่ (บาท) 4,300,345.00
  เหตุผล :
 • หจก.ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต เสนอราคาที่ (บาท) 4,321,000.00
  เหตุผล :
 • หจก.สมบูรณ์เอนจิเนียร์ (13) เสนอราคาที่ (บาท) 4,380,000.00
  เหตุผล :
 • บจก.นำไกรยูนิเวอร์แซล เสนอราคาที่ (บาท) 4,470,000.00
  เหตุผล :
 • หจก.ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006) เสนอราคาที่ (บาท) 4,720,072.45
  เหตุผล :
 • บจก.ที.เอ็น.จี(ไทนัน) เสนอราคาที่ (บาท) 4,720,072.45
  เหตุผล :
 • หจก.ท๊อป เอเชี่ยน เอ็นจิเเนียร์ เสนอราคาที่ (บาท) 4,720,072.45
  เหตุผล :
 • หจก.กนกพลพัฒนา เสนอราคาที่ (บาท) 4,720,072.45
  เหตุผล :
 • หจก.สยามท่าพระก่อสร้าง เสนอราคาที่ (บาท) 4,720,072.45
  เหตุผล :
 • หจก.สุดคณา เสนอราคาที่ (บาท) 4,720,072.45
  เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บจก.กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,550,000.00
  เหตุผล :