เรื่อง : จัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบพวงมาลัย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ประกาศผล
10 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ร้าน ช.วานิชเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาที่ (บาท) 190,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • ร้าน มนูพานิช เสนอราคาที่ (บาท) 200,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • ร้าน ลัคกี้เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เสนอราคาที่ (บาท) 220,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ร้าน ช.วานิชเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาที่ (บาท) 190,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด