เรื่อง : จ้างซ้อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชนิดควบคุมความชื้น จำนวน 1 ชุด ตรวจจับควันความไวสูง จำนวน 4 ชุด อาคารเรดาร์ SSR หอบังคับการบินเชียงราย
วันที่ประกาศผล
26 เมษายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 222,560.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของบริษัทฯ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 222,560.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของบริษัทฯ