เรื่อง : จ้างจัดทำนาฬิกาแขวนผนังสองระบบพร้อมกล่องบรรจุ จำนวน ๑,๐๐๐ เรือน
วันที่ประกาศผล
25 ธันวาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ