เรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ประกอบระบบอัตโนมัติ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ , ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา 1 ปี
วันที่ประกาศผล
03 ธันวาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เจนเนอเรเตอร์ซิสเต็ม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,350,000.00
  เหตุผล : ต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท มัลติโค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  เหตุผล : ต่ำลำดับที่ 1
 • บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จำกัด
  เหตุผล : ต่ำอันดับสอง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เจนเนอเรเตอร์ซิสเต็ม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,350,000.00
  เหตุผล : ต่ำสุด