เรื่อง : จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๓๖๕ เครื่อง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
20 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท คูล ดี พา การไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 984,186.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • 2. บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,246,800.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  เหตุผล : ไม่ได้เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท คูล ดี พา การไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 984,186.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด