เรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) ดังต่อไปนี้ ๑. โซฟาปรับเอนนอน จำนวน ๗ ตัว ๒. เก้าอี้นวดไฟฟ้า จำนวน ๔ ตัว
วันที่ประกาศผล
27 มีนาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท โกลบิซ เวนเจอร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 476,049.00
    เหตุผล : เป้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • -
    เหตุผล : -
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท โกลบิซ เวนเจอร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 476,049.00
    เหตุผล : เป้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด