เรื่อง : หมึกพิมพ์รุ่น CF287XC สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น M506dn จำนวน 100 ea.
วันที่ประกาศผล
30 มกราคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 963,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 963,000.00
    เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด