เรื่อง : ซื้อคอมพิวเตอร์ Server พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด และคอมพิวเตอร์ Client จำนวน 18 ชุด
วันที่ประกาศผล
14 กุมภาพันธ์ 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค ทรินิตี้ เสนอราคาที่ (บาท) 4,595,000.00
  เหตุผล : ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามข้อกำหนด
 • อินสแตนท์ เซอร์วิสเซส เสนอราคาที่ (บาท) 4,131,000.00
  เหตุผล : ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามข้อกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ซิสทรอนิกส์
  เหตุผล : ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • อินสแตนท์ เซอร์วิสเซส เสนอราคาที่ (บาท) 4,131,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด