เรื่อง : จ้างปรับปรุงแนวรั้วบ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก (ส่วนที่ชำรุด บริเวณทางทิศใต้)
วันที่ประกาศผล
17 พฤษภาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ร้านวรรณพาณิชย์ เสนอราคาที่ (บาท) 156,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • นายกฤษฎ์ ทรัพย์สิน เสนอราคาที่ (บาท) 160,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • ร้านนิสันพาณิชย์ เสนอราคาที่ (บาท) 160,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ร้านวรรณพาณิชย์ เสนอราคาที่ (บาท) 156,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด