เรื่อง :

จ้างติดตั้งระบบ และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งจอมอนิเตอร์ โครงการ TMCS

วันที่ประกาศผล
03 มีนาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล

หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคารายต่าสุดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 119000 บาท

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์ เสนอราคาที่ (บาท) 119,000.00
    เหตุผล :
  • ร้านมอนเตอร์อิงค์ เสนอราคาที่ (บาท) 145,850.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์ เสนอราคาที่ (บาท) 119,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด