เรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง บริเวณด้านข้างอาคารหอบังคับการบิน ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
27 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท ปติมา 99 จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,237,744.59
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวิน 2015 เสนอราคาที่ (บาท) 1,410,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวิน 2015
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • 1. บริษัท ปติมา 99 จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,237,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด