เรื่อง : อุปกรณ์เครื่องมือวัด ยี่ห้อ Rohde&Schwarz จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย ๑. DME/Pluse Analyzer จำนวน ๒ ชุด ๒. Signal Generator จำนวน ๒ ชุด ๓. Wideband Power Sensor จำนวน ๒ ชุด
วันที่ประกาศผล
08 มีนาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บจก. ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • 2. หจก. สุวรรณภูมิ เน็ทเวิร์ค เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก. ดี เอส ไอ ที
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • หจก. สุวรรณภูมิ เน็ทเวิร์ค เสนอราคาที่ (บาท) 12,500,000.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด