เรื่อง : จ้างบริการเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกองบริการระบบวิทยุสื่อสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี
วันที่ประกาศผล
25 มกราคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
 • บริษัท ฟีนิกซ์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
 • บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
 • บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
 • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ฟีนิกซ์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,796,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำที่สุด